توسعه کسب و کار

به عبارت ساده تر، توسعه کسب و کار را می توان به عنوان ایده ها، ابتکارات و فعالیت هایی که به بهبود کسب و کار کمک می کنند خلاصه کرد. این موارد شامل افزایش درآمد، رشد از نظر گسترش کسب‌وکار، افزایش سودآوری با ایجاد مشارکت‌های استراتژیک و اتخاذ تصمیم‌های استراتژیک تجاری است.

فعالیت های توسعه کسب و کار در بخش های مختلف از جمله فروش ، بازاریابی، مدیریت پروژه، مدیریت محصول و مدیریت فروشنده گسترش می یابد. شبکه‌سازی، مذاکرات، مشارکت‌ها و تلاش‌های صرفه‌جویی در هزینه‌ها نیز دخیل هستند. همه این بخش ها و فعالیت های مختلف توسط اهداف توسعه کسب و کار هدایت می شوند و با آنها هماهنگ هستند.

برای فعالیت هایی که در راستای توسعه کسب و کار صورت میگیرد، هیچ استانداردی وجود ندارد.

ما با کاوش در داخل و خارج سازمان شما به کمک خود شما، نقشه راه توسعه کسب و کارتان را ترسیم و تدوین میکنیم.

تحلیل کسب و کار

مجموعه فرآیند جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات در مورد بازار، محصول یا خدمتی که برای فروش در آن بازار ارائه میشود، ویژگی ها و عادت های هزینه ای مشتریان ، هدف کسب و کار و بررسی رقبا و صنعتی که قصد ورود و ادامه در آن را دارید تحقیقات بازار گفته میشود.

مدل کسب و کار

استراتژی کسب و کار طرح کلی از اقدامات و تصمیماتی است که یک شرکت برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود برنامه ریزی می کند. یک استراتژی تجاری به بخش‌های مختلف کمک می‌کند تا با هم کار کنند و اطمینان حاصل شود که تصمیمات بخش از جهت کلی شرکت پشتیبانی می‌کند.

استراتژی کسب و کار

سیستم ها و فرآیندها، واحدهای اصلی و سازنده هر شرکتی هستند که برای خودکارسازی کسب‌و‌کار انجام میشوند تا با کمترین نظارت و دخالت مدیر، اغلب کارها به‌خوبی پیش بروند. علم سیستم سازی به مدیران کمک می‌کند وابستگی کسب‌و‌کار را به خودشان کاهش دهند و وقتی در محل کار نیستند تمامی کارها به‌خوبی پیش برود.

سیستم سازی کسب و کار

استراتژی کسب و کار طرح کلی از اقدامات و تصمیماتی است که یک شرکت برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود برنامه ریزی می کند. یک استراتژی تجاری به بخش‌های مختلف کمک می‌کند تا با هم کار کنند و اطمینان حاصل شود که تصمیمات بخش از جهت کلی شرکت پشتیبانی می‌کند.

 

بازاریابی

تحقیقات بازار

استراتژی بازاریابی

مدیریت تبلیغات

بازاریابی دیجیتال